+380 (96) 203-12-29

Генеральные условия осуществления экспресс-перевозок

1.     Вступ

A.   Ці Генеральні умови (далі – «умови») складають основу, на якій товариство з обмеженою відповідальністю «ІС-ЛОДЖІКС» (далі – «IS-LOGIX») перевозитиме пакунки, документи та конверти (далі – «пакунки»), що належать відправникам.

Б.   IS-LOGIX може залучати субпідрядників та агентів для виконання послуг і контрактів, як від свого імені, так і від імені своїх агентів та субпідрядників, кожен з яких користується перевагами цих умов. Генеральними підрядникам IS-LOGIX є компанії UPS (www.ups.com) та DHL Express (www.dhl.com.ua). Ці умови доповнюються чинними застосовними Довідниками з послуг компаній UPS  та DHL Express (далі – «Довідники»), що стосуються конкретної послуги, яку обрав відправник. Довідники містять важливу інформацію стосовно послуг з експресс-перевезень, яку відправник має прочитати, і яка є частиною угоди між IS-LOGIX та відправником. Довідники з послуг доступні на сайтах відповідних компаній-підрядників.

В.   Перевезення вантажу може здійснюватися з будь-якими проміжними зупинками, які IS-LOGIX вважатиме за доцільне.

Г.     Якщо при повітряному перевезенні пункт призначення або проміжний пункт знаходяться за межами країни походження, може застосовуватися Варшавська конвенція. Варшавська конвенція регулює і у більшості випадків обмежує відповідальність перевізників стосовно втрати, пошкодження або затримки вантажу. (Для цілей цих умов фраза «Варшавська конвенція» означає (і) Конвенцію про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписану у Варшаві 12 жовтня 1929 р., або (іі) цю Конвенцію зі змінами та доповненнями, внесеними будь-яким протоколом або додатковою конвенцією, або (ііі) Монреальську конвенцію 1999 р., залежно від того, котра є застосовною). Незважаючи на будь-яке положення про інше, міжнародне автомобільне перевезення може підпадати під положення Конвенції про договір міжнародних дорожніх перевезень товарів, підписаної в Женеві 19 травня 1956 р. (далі – «Конвенція CMR»).

Д.    У цих умовах термін «Накладна» означає єдину накладну / коносамент, що надається підрядниками або агентами IS-LOGIX або записи, внесені під тією ж датою, адресою та рівнем послуг у листі прийому вантажів. Усі пакунки, що оформлені під однією Накладною, вважаються одним відправленням.

2.     Обсяг послуг

Якщо не були узгоджені інші особливі умови, послуги, які надає IS-LOGIX, обмежуються прийомом, перевезенням та доставкою відправлення після митного очищення товару, яке виконується силами та за рахнок замовника або за окремим договором з надання митно-брокерських послуг. Відправник визнає, що його відправлення об’єднуватимуться з вантажами інших відправників, і що IS-LOGIX може не відслідковувати вхідні та вихідні переміщення окремих відправлень у центрах обробки вантажів.

IS-LOGIX не є перевізником, що пропонує перевезення транспортом загального користування і зберігає за собою право на свій абсолютний розсуд відмовляти в перевезенні будь-якого пакунку, переданого йому для транспортування.

3.     Умови перевезення

У цьому розділі викладені різні обмеження та умови, що застосовуються до транспортування вантажів. Тут також роз’яснюються наслідки подання відправником пакунків для перевезення, які не відповідають цим вимогам.

3.1   Умови та обмеження надання послуг.

Вантажі мають відповідати обмеженням, викладеним у пунктах (i) — (iv), що наведені нижче.

(i)    Пакунки не повинні бути важчими, ніж 31,5 кілограмів або 70 кілограмів (залежно від країни, у якій відправлення подається для перевезення, та країни призначення, як вказано у Довідниках), або бути довшими за 270 сантиметрів у довжину або 419 сантиметрів за сумарними габаритами.

(ii)   Вартість пакунка не може перевищувати еквівалент 50 тисяч доларів США у національній валюті. Крім того, цінність будь-яких ювелірних прикрас та наручних годинників, крім біжутерії та звичайних наручних годинників, у пакунку не може перевищувати еквівалент 500 доларів США у місцевій валюті з розрахунку на одне місце вантажу.

(iii)  Пакунки не повинні містити будь-які із заборонених предметів, перерахованих у Довідниках, включаючи (але не обмежуючись цим) предмети особливої цінності (такі як твори мистецтва, антикваріат, коштовне каміння, марки, унікальні предмети, золото або срібло), гроші або грошово-кредитні документи (такі як чеки, векселі, облігації, ощадні книжки, авансовані кредитні картки, свідоцтва на акції та інші цінні папери), зброю та небезпечні товари.

(iv)  Пакунки не повинні містити товари, які можуть загрожувати життю людей або тварин чи будь-яким транспортним засобам, або які іншим чином можуть зіпсувати чи пошкодити інші товари, що перевозяться, або товари, експорт або імпорт яких заборонений чинним законодавством.

Відправник несе відповідальність за точність та повноту даних, внесених у Накладну, та за забезпечення того, щоб на усіх пакунках були вказані адекватні контактні реквізити відправника та одержувача пакунка. Відправник відповідає за те, щоб вони були належним чином упаковані, позначені та марковані, щоб їхній описаний та класифікований вміст супроводжувався такою документацією, яка може (у кожному випадку) знадобитися для їх перевезення, а також дотримувалися усі вимоги Довідників та чинного законодавства. Якщо в Накладній або іншій застосовній супровідній документації не обирається окремий рівень обслуговування, відправка здійснюватиметься на умовах послуги Експрес (якщо така послуга діє у відношенні до обраного місця призначення), а всі відповідні збори будуть нараховуватись відповідним чином.

Відправник гарантує, що усі пакунки, подані для перевезення за цими умовами, відповідають обмеженням, наведеним в пунктах i — iv вище, і були підготовлені у захищених приміщеннях ним самим (для відправника-фізичної особи) або надійним персоналом, або іншою стороною, що подає відправлення і що вони були захищені від неправомірного втручання під час підготовки, зберігання та перевезення до пунктів сортування вантажів. IS-LOGIX покладається на цю гарантію, приймаючи будь-які вантажі для транспортування. Будь які інші вантажі до транспортування не приймаються.

3.2   Товари, що швидко псуються та чутливі до температури, транспортуватимуться за умови, що відправник приймає ризик їх псування на себе. IS-LOGIX не забезпечує спеціальне поводження з такими пакунками.

3.3   Відмова від перевезення та його призупинення

(i)    Якщо IS-LOGIX дізнається, що будь-який пакунок не відповідає вищенаведеним обмеженням чи умовам, або що сума для оплати при доставці, вказана у Накладній, перевищує ліміти, наведені у пункті 8, IS-LOGIX може відмовитися від транспортування відповідного пакунка (або будь-якого вантажу, частиною якого він є) і, якщо перевезення вже триває, IS-LOGIX може призупинити перевезення та утримувати пакунок або вантаж до розпорядження відправника.

(ii)   IS-LOGIX може також призупинити перевезення, якщо доставка узгодженому отримувачу не може бути здійснена, якщо одержувач відмовляється прийняти доставку, якщо IS-LOGIX не може здійснити доставку через неправильно вказану адресу (доклавши усіх обґрунтованих зусиль для виявлення правильної адреси) або якщо правильна адреса знаходиться в іншій країні, аніж адреса, вказана на пакунку або Накладній, або якщо IS-LOGIX не може стягнути суми, належні до сплати одержувачем при доставці.

(iii)  У випадках, коли IS-LOGIX має право призупинити перевезення пакунка або вантажу, вона також має право на власний розсуд повернути його відправнику.

3.4   Вантажовідправник сплачуватиме обґрунтовані витрати IS-LOGIX (включаючи витрати на зберігання), збитки, податки та митні збори, які може понести IS-LOGIX, та усі претензії, висунуті проти IS-LOGIX агентами та субрідрядниками внаслідок того, що (а) пакунок не відповідає будь-якому обмеженню, умовам і заявам, наведеним у пункті 3.1 вище, (б) або внаслідок будь-якої відмови від перевезення або його призупинення чи повернення пакунка або вантажу з боку IS-LOGIX, які дозволяються цим пунктом 3, (в) або внаслідок недотримання відправником вимог цих умов. У разі повернення пакунка або вантажу, вантажовідправник несе відповідальність за сплату вартості перевезення і всіх зборів, що застосовуються, розрахованих згідно з діючими комерційними тарифами IS-LOGIX.

3.5   Якщо вантажовідправник передає вантаж, який не відповідає будь-якому обмеженню або умові, викладеним в параграфі 3.1 вище без чіткої письмової згоди IS-LOGIX, IS-LOGIX не відшкодовує будь-які збитки, які вантажовідправник може понести в зв’язку з перевезенням такого вантажу, та, у випадку призупинення перевезення на підставі, передбаченій чинними Умовами, вантажовідправник не може претендувати на будь-яке відшкодування сплаченої ним вартості транспортування. IS-LOGIX може подати претензію або позов відносно такої невідповідності вантажу.

3.6   Якщо, призупинивши перевезення пакунка або вантажу згідно з цими положеннями, IS-LOGIX не може протягом доцільного часу отримати вказівки відправника щодо поводження з пакунком або вантажем, або не може ідентифікувати відправника або будь-яку іншу особу, яка володіє правом на товари (при необхідності шляхом відкриття вантажу), IS-LOGIX має право знищити або продати пакунок або вантаж, виключно на власний розсуд. Надходження від будь-якого такого продажу насамперед ідуть на покриття будь-яких зборів чи витрат (включаючи відсотки), які залишаються непогашеними стосовно такого пакунка або вантажу, або іншим чином викликані відправником, якому належить вантаж або пакунок. Будь-який залишок утримується до розпоряджень відправника.

3.7   Якщо не заборонено законодавством, IS-LOGIX залишає за собою та своїми агентами право, але не зобов’язання, відкривати та перевіряти або сканувати за допомогою рентгенівської установки будь-який пакунок, що пропонується для транспортування, у будь-який час.

4.     Митне оформлення

Якщо для пакунка необхідне митне оформлення, відправник несе відповідальність за забезпечення повної та точної документації для цієї мети, а IS-LOGIX, якщо не отримає інших вказівок, діятиме як агент відправника для проходження митного оформлення. Якщо пункти відправлення та призначення вантажу розташовані в одній митній зоні, IS-LOGIX проводитиме митне оформлення лише у випадку, якщо отримає про це відповідні вказівки. Відправник також погоджується з тим, що оператор центральної сортувальної станції, на яку прибув пакунок при експрес-перевезенні, може вважатися одержувачем пакунка виключно для цілей призначення митного брокера, який проведе митне очищення.

5.     Оплата

5.1   Тарифи за перевезення та інші послуги, якщо усі збори не оплачуються до перевезення, мають бути сплачені протягом 3 днів після отримання рахунку або протягом такого іншого періоду, який відправник може узгодити у письмовій формі з IS-LOGIX. IS-LOGIX через своїх агентів та підрядників може перевіряти фактичну вагу та/або габарити пакунків і, якщо вони перевищуватимуть задекларовані, виставляти рахунки на цій підставі. Якщо не вказане інше, для цих цілей рахунок вважається отриманим через 3 робочих дні з дати виставлення рахунку.

5.2   Якщо від IS-LOGIX або його підрядників вимагається сплатити будь-які податки, збори або відрахування від імені відправника, одержувача або якоїсь іншої сторони, і обраний спосіб оплати вказує на те, що отримувач або третя сторона мають сплатити будь-які платежі, або податки, мита, збори або витрати, накладені або ті, що виникли в результаті будь – яких дій митних органів або в результаті ненадання вантажовідправником або вантажоотримувачем вірно оформленої документації, або при виникненні необхідності отримання будь-яких дозволів або ліцензій, пов’язаних з перевезенням, тоді, в кожному випадку (без обмеження відповідальності вантажовідправника за здійснення платежів) IS-LOGIX попередньо стягує відповідні суми з вантажоотримувача або третьої сторони У кожному випадку, де платником в накладній вказано отримувача або третю сторону, IS-LOGIX буде (без обмеження відповідальності вантажовідправника за здійснення платежів) спочатку вимагати оплати відповідної суми від отримувача або третьої сторони. У випадку, якщо вказана сума не буде негайно повністю сплачена до IS-LOGIX, ця сума підлягає сплаті вантажовідправником за першої письмової вимоги. В усіх інших випадках, відправник мусить сплатити дані суми за першої вимоги. IS-LOGIX не зобов’язане окремо висувати вимоги по оплаті вантажоотримувачу чи іншій будь-якій третій стороні, оскільки вантажовідправник несе солідарну відповідальність з вантажоотримувачем і третьою стороною. В разі сумнівів, доведення того, що сума була сплачена покладається на вантажовідправника.

5.3   На будь-яку прострочену суму, яка належить до сплати, може нараховуватися 1% в місяць з дати, коли така сума має бути сплачена, і до дати, коли IS-LOGIX отримує такий платіж, до чи після рішення суду. На додаток, IS-LOGIX зберігає за собою право на справляння адміністративного збору за прострочені платежі в розмірі, що не перевищуватиме 50 Євро в еквіваленті місцевої валюти за рахунок.

5.4   Якщо відправник, одержувач або інша сторона не сплачує будь-яку суму за цими умовами, IS-LOGIX може утримувати будь-які пакунки, які вона перевозить, до отримання повного платежу, або може продати такі пакунки та спрямувати надходження на погашення боргу перед нею згідно із застосовним місцевим законодавством. Будь-який залишок, що не був сплачений, залишається належним до сплати.

5.5   Тарифи на транспортування доводяться за запитом замовника на кожне конкретне відправлення співробітниками IS-LOGIX телефоном, єлектронною поштою або письмово.

5.6. Тарифи за послуги є договірними та актуальні тільки для перевезення вантажів, вартість яких не перевищує еквівалента 50000 доларів США в місцевій валюті (або іншої суми, що застосовується, якщо вона нижча). У випадку, якщо IS-LOGIX стає відомо, що без чіткої письмової згоди IS-LOGIX перевозився вантаж, вартість якого перевищує вказану суму, то в доповнення до інших тарифів та будь-яких зборів, що застосовуються у відповідності з даними Умовами, застосовується додатковий збір за перевезення, еквівалентний 5% вартості вантажу, що перевищує 50000 доларів США.

6.     Переривання обслуговування

Якщо IS-LOGIX не може розпочати або продовжити перевезення пакунка відправника з причин, що виходять за межі її контролю, IS-LOGIX не буде порушником угоди з відправником, але вживатиме усі доцільні заходи, які можуть бути вжиті за цих обставин, для початку або продовження перевезення.

Прикладами подій, які виходять за межі контролю IS-LOGIX, є переривання повітряного або наземного сполучення внаслідок поганої погоди, пожежі, повені, війни, військових дій, громадських заворушень, дій уряду або інших органів влади (включаючи без подальших обмежень митні органи) або трудових спорів чи зобов’язань, що впливають на IS-LOGIX або будь-яку іншу сторону, що залучена до процесу перевезення.

7.     Сплата вартості товару при доставці (C.O.D.)

IS-LOGIX не надає послуг з експрес-перевезень з сплатою наданих послуг при доставці (C.O.D.) вантажоодержувачами за межами України.

8.     Відповідальність

8.1   Якщо застосовується Варшавська конвенція або Конвенція CMR, або будь-яке національне законодавство, що впроваджує або визнає обов’язковість вказаних конвенцій (що для зручності далі іменуються «Положення Конвенції»), або якщо (і тією мірою, як) застосовуються інші імперативні національні закони, відповідальність IS-LOGIX регулюється та обмежується у рамках вказаних застосовних положень.

8.2   Якщо Положення Конвенції або інші імперативні національні закони не застосовуються, IS-LOGIX нестиме відповідальність лише за недостатню обережність та майстерність, та її відповідальність регулюється виключно цими умовами (крім випадків завдання тілесних ушкоджень або смерті) та обмежується доведеною шкодою у еквіваленті 100 доларів США за вантаж у місцевій валюті, якщо більша цінність не була заявлена відправником згідно з пунктом 8.4 нижче.

8.3   Якщо позивач (або особа, від якої він отримав право подати позов) викликав або посприяв будь-якій втраті, пошкодженню або затримці вантажу або пакунка, відповідальність IS-LOGIX, що може виникнути у зв’язку з цим (обмежена, як зазначено вище), може зменшуватися або ліквідовуватися згідно із законодавством, застосовним до такої недбалості.

8.4   Згідно з положеннями пункту 8.5, відправник може отримати право на більший ліміт відповідальності, ніж IS-LOGIX забезпечує за пунктом 8.2, або який надається Положеннями Конвенцій або іншим імперативним національним законодавством. Відправник може зробити це, заявивши більшу вартість у Накладній та сплативши додатковий збір, як вказано у Довідниках. Якщо відправник заявляє вищу вартість для перевезення і сплачує застосовні збори, тоді відповідальність IS-LOGIX обмежується доведеним збитком, що не перевищує заявленої суми. Цінність товарів, про які йдеться, у жодному випадку не може перевищувати ліміти, встановлені у пункті 3.1.

8.5   Крім випадків, коли Положення Конвенції або імперативні національні закони вимагають іншого, IS-LOGIX не бере відповідальності за економічні збитки, такі як витрати на альтеративне транспортування, втрату прибутку, втрату комерційних можливостей або втрату доходу, внаслідок невикористання вантажу у зв’язку із будь-якою втратою, пошкодженням або затримкою вантажу або пакунка, незалежно від того, чи була цінність такого вантажу заявлена згідно з пунктом 8.4. IS-LOGIX не нестиме відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату будь-якого пакунку.

9.   Доставка

IS-LOGIX може доставити вантаж одержувачу, вказаному у накладній, або будь-якій іншій особі, яка видається такою, що має право прийняти вантаж від імені одержувача (наприклад, особи у тому ж приміщенні, що й одержувач, або сусіди одержувача).

Одержувач має бути проінформований про будь-які узгодження доставки запискою, залишеною в його приміщенні. IS-LOGIX або його підрядники можуть використовувати електронні пристрої для підтвердження доставки, і відправник погоджується, що він не заперечуватиме, коли IS-LOGIX посилатиметься на роздруковану копію підпису вантажоотримувача, що отриманий і зберігається у електронній формі.

Крім випадків, коли Положення Конвенції або інші імперативні національні закони вимагають іншого, IS-LOGIX не несе відповідальність за призупинення перевезення, переадресування доставки (до іншого одержувача або на іншу адресу, ніж вказана у Накладній) або повернення пакунку відправнику та, якщо вона мала спробувати, але не зробила цього, не несе будь-якої відповідальності за будь-які збитки, які таким чином виникли.

10.   Захист інформації

10.1 IS-LOGIX обробляє інформацію, отриману від відправника або отримувача в зв’язку з перевезенням та передає її агентам та підрядникам, включаючи компанії у країнах, які можуть не мати такого ж рівня захисту даних, як країни, де вантаж подається для перевезення, для потреб надання замовленого сервісу. Відправник гарантує, що (а) надана IS-LOGIX персональна інформація отримана в легальний спосіб, (б) що він уповноважений передавати такі дані до IS-LOGIX, якщо вони потрібні у відповідних країнах для надання замовленого сервісу, (в) що він отримав згоду отримувача на отримання від IS-LOGIX та його підрядників електронних листів та повідомлень стосовно замовленого сервісу.

10.2. Більше того, відправник гарантує отримання від отримувача згоди на використання IS-LOGIX персональних даних отримувача протягом транспортування.

11.   Порядок розгляду претензій – Строк давності

Про усі подані претензії IS-LOGIX має повідомлятися письмово у найкоротші строки та у будь-якому випадку протягом 14 днів з дня одержання у разі пошкодження (включаючи часткову втрату вантажу), разі затримки – протягом 21 дня після того, як товари були передані у розпорядження особи, що має право приймати доставку, а у разі втрати, протягом 60 днів з моменту передачі товарів IS-LOGIX для перевезення. Крім того, всі претензії до IS-LOGIX у зв’язку із будь яким вантажем визначаються та обмежуються строком давності, за виключенням тих випадків, коли розпочато судове провадження, і письмове повідомлення про це вручене IS-LOGIX протягом шести місяців після доставки товарів, про які йдеться, або, у разі недоставки, протягом шести місяців після запланованої дати доставки. Це положення не обмежує будь-які права відправника, які він може мати згідно з Положеннями Конвенції або іншими імперативними національними законами.

12.   Повна угода та подільність

IS-LOGIX заявляє, що всі умови угоди між ним та відправником містяться у цьому документі та Довідниках з тарифів та послуг. Якщо відправник бажає внести будь-які зміни до цих умов, він має забезпечити, щоб така заміна була внесена у письмовому вигляді та підписана відправником та особою від імені IS-LOGIX до прийняття вантажу для перевезення. Якщо будь-яка частина цих умов не має позовної сили, це не обмежує позовну силу будь-якої іншої частини.

13.   Регулююче право

Ці умови регулюватимуться законами країни, де вантаж подається IS-LOGIX для перевезення.

 

редакція від 02.01.2020